Visie

Wij geloven dat het voor ieder kind het allerbeste is om in een gezin op te groeien.

Vanuit onze christelijke achtergrond zijn wij ervan overtuigd dat het een roeping van God is om kinderen, die om wat voor reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen, een veilige plek te bieden met de warmte, structuur en de voorspelbaarheid die ze nodig hebben.

Vanuit deze overtuiging zijn wij in 2010 gestart als gezinshuis Kakelbont. We betrokken een huis op het terrein van de zorginstelling; Villa Kakelbont. Dat werd ook de naam van ons gezinshuis. In 2015 zijn we onze eigen woning betrokken in een levendige wijk in Ermelo West. We moesten onder een andere naam verder gaan en deze naam werd Gezinshuis Pippi.

Pippi hebben we gekozen als een soort knipoog naar onze start als gezinshuis Kakelbont, maar ook omdat de figuur Pippi ons aansprak.De kinderen die bij ons wonen hebben veel gemeen met Pippi. Hun verleden is niet rooskleurig, ze hebben veel meegemaakt. We gunnen hen dat ze, net als Pippi, recht overeind staan en zelfverzekerd door het leven gaan. Ondanks alles, sterker worden en het leven moedig en vol enthousiasme tegemoet treden.

In ons gezin neemt het geloof in God een belangrijke plaats in. We bezoeken met het hele gezin de kerk en we bidden en lezen uit de bijbel. Ons geloof in God is de belangrijkste richtinggever in ons leven. De kinderen in ons huis worden hierin meegenomen. Niet dwingend, ze mogen hun eigen keuzes maken.

We vinden het belangrijk dat de ouders van de kinderen op de hoogte zijn van onze christelijke achtergrond en dit ook kunnen accepteren.

We bieden de kinderen een warm nest, een veilige plek, waar ze kunnen herstellen, groeien en ontwikkelen. We vinden het belangrijk om de kinderen zoveel mogelijk mee te nemen in ons leven en ons sociale netwerk. De kinderen genieten van deze contacten en ze horen er helemaal bij. We leven zoveel mogelijk het gewone leven met de kinderen, waar nodig doen we het anders.

Wij zijn een franchiseonderneming van De Driestroom. Naast onze eigen zorg en aandacht voor kwaliteit zorgt ook de Driestroom ervoor dat er, doormiddel van kwaliteitsnormen en eisen, die zij aan gezinshuizen stelt, een constant en hoog niveau van kwaliteit van zorg voor de jongeren is. Samen staan we sterk en kunnen we de kwaliteit bieden die de jongeren nodig hebben.

Ons gezinshuis vangt kinderen op die niet langer thuis kunnen wonen. Een gezinshuis lijkt op een normaal gezin. Er zijn doorgaans 2 ouders die voor de kinderen zorgen. Bij gezinshuis Pippi zijn dat Arjan en Annemieke.
De kinderen in een gezinshuis hebben vaak zware, ingewikkelde problemen. Daarom zijn de gezinshuisouders professionele opvoeders.

De voordelen van een gezinshuis:
Opgroeien in een normaal gezin;
Profesnele aandacht voor de problemen van het kind;
Beide ouders houden zich fulltime bezig met de opvoeding;
Ieder kind zijn eigen plek.

Wat is een gezinshuis?

Deze video geeft mooi weer wat een gezinshuis is. Kijk er eens naar en neem gerust contact op als je vragen hebt.