Nieuws

Nieuwsbrief

Corona

Corona
UPDATE: Onderstaande regels zijn verlengd tot eind mei, conform de richtlijnen die zijn opgesteld.

Hoe gaat Gezinshuis Pippi om met het coronavirus?
Wat betekent het voor het verblijf, de begeleiding en de behandeling van de jongeren bij Gezinshuis Pippi.

We hebben het voor jullie op een rijtje gezet.
– We willen de locaties virusvrij houden in het belang van de jongeren en hun verwanten. Maar ook voor onze medewerkers. Zonder hen kan het werk niet doorgaan. Daarom minimaliseren we het persoonlijk contact tussen mensen op de locaties.
– Om te voorkomen dat het virus ons treft, willen we zo min mogelijk mensen van buiten in het huis hebben. Maar natuurlijk ook zo min mogelijk mensen van de locatie naar buiten.
– Is er persoonlijk contact tussen mensen nodig? Dan geldt ook hierbij zo min mogelijk, en zeker niet in groepen.
– Bij al het persoonlijk contact tussen mensen is de vraag of er een zorginhoudelijke noodzaak of een behandelinhoudelijke noodzaak is. Is het contact niet nodig? Dan laten we het niet doorgaan.
– Ook vragen we mensen in het privéleven rekening te houden met het persoonlijk contact tussen mensen op verspreiding van het virus te voorkomen.

Kunnen jongeren op weekend of bezoek gaan?
– De jongeren gaan tot nader order niet op weekend- of ander verlof. De terugkeer in het gezinshuis is dan niet voor de anderen als veilig te beschouwen.

Contacten minimaliseren
Om het coronavirus niet verder te verspreiden, is het erg belangrijk om persoonlijk contact tussen mensen te minimaliseren. We snappen dat het heel vervelend is, maar we staan daarom alleen bezoek van verwanten toe als er een zorginhoudelijke noodzaak of behandelinhoudelijke noodzaak is. Verjaardagsfeestjes bijvoorbeeld kunnen dus ook niet doorgaan. De verwant moet natuurlijk klachtenvrij zijn. Hij/zij mag dus geen neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts hebben. En iedereen die binnenkomt begint met handenwassen.

Wat houden de overige maatregelen die wij treffen in?
– Bij de multidisciplinaire overleggen (MDO’s) en bespreking van de hulpverleningsplannen (HVP) bekijken we of en zo ja, in welke vorm het overleg doorgaat. Is overleg of de bespreking noodzakelijk of kan het doorgeschoven worden? En als het doorgaat, kan het dan bijvoorbeeld telefonisch of in een kleiner verband?
– Reis niet naar het buitenland. Ook dit is een maatregel van de overheid.

Voorzorgsmaatregelen om verspreiding te voorkomen
Het coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Neem daarom onderstaande voorzorgsmaatregelen:
– Was je handen regelmatig. Goed wassen met gewoon water en zeep is voldoende.
– Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog.
– Gebruik papieren zakdoekjes.
– Schud geen handen.
– Bewaar voldoende afstand (richtlijn is 1,5 meter).
– Vermijd zoveel mogelijk sociale contacten.
– Het vermijden van contact van de handen met mond, neus en ogen.

Heb je klachten?
We hebben het criterium om thuis te blijven gelijk getrokken met die van het RIVM. Dus blijf thuis als je klachten hebt (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn) IN COMBINATIE MET KOORTS. Thuisblijven geldt uiteraard ook als je contact hebt gehad met een patiënt die besmet is met het coronavirus.

Heeft een jongere klachten in combinatie met koorts?
Dan neemt de gezinshuisouder contact op met de huisarts.

Scholen dicht
We hebben van de school huiswerk gekregen en zullen dit met de jongeren opnemen.

Bewustzijn ook in privésfeer 
We vragen onze medewerkers, vrijwilligers, jongeren en verwanten/vertegenwoordigers zich ook in de privésfeer bewust zijn van de activiteiten die ze ondernemen.

Vragen?
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zorgt dat de informatie op www.rivm.nl/coronavirus actueel is.
Wij zullen je via onze webpagina op de hoogte houden als er ontwikkelingen zijn die voor jou als medewerker, vrijwilliger, jongere of verwant/vertegenwoordiger van belang is.

Begrip voor situatie
We vinden het een erg vervelende situatie en we weten dat we veel van iedereen vragen. Maar door deze maatregelen te treffen, dragen we bij aan het voorkomen van de (snelle) verspreiding van het coronavirus. We rekenen op jullie begrip en bedanken jullie voor je inzet in deze situatie.

Terug naar overzicht

Wilt u geregeld onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan hieronder in en houd u zelf op de hoogte!

Velden met een * zijn verplicht